บริษัท ไอ ซี โอ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

http://www.bangkoksync.com

บริษัท ไอ ซี โอ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด               

ชื่อ (Contact Name):บริษัท ไอ ซี โอ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ชื่อบริษัท (Company name):บริษัท ไอ ซี โอ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ทีอยู่ (Address):299 หมู่ที่ 2
รหัสไปรษณีย์ (Postal):50210
จังหวัด:เชียงใหม่
เขต:สันทราย
ประเทศ (Country):ไทย
โทรศัพท์ (Phone):0-5312-6045-6
เลขทะเบียนพาณิชย์:0505548002231
ทุนจดทะเบียน:4,000,000 ฿
contact us

รายละเอียดบริษัท               

ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี